15100 kanál %1 blok %2: přerušení REORG kvůli přeplnění souboru LOG

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Soubor LOG je protokolová paměť, ve které jsou registrovány veškeré manipulace s daty interpretoru. Při nové přípravě paměti chodu vpřed (REORG) se tak mezi chodem vpřed a hlavním chodem znovu obnoví konzistentní data.

Následkem zásahu do automatického průběhu programu (na př. "Přepis hodnot") je nutno provést REORG - kvůli chybějícímu souboru LOG to není možné.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zvětšený soubor LOG může při příštím chodu programu tomuto alarmu evtl. zabránit; pro okamžité vykonávání technologického NC-programu není ale možná žádná pomoc.

Pro budoucí vykonávání programu by měly:

1. být zmenšeny vzdálenosti bodů koincidence pomocí stopu chodu vpřed - tím stačí menší
   soubor LOG!

2. zvětšen soubor LOG pomocí kanálově specifických dat stroje MD 28 000: MM_REORG_
   LOG_FILE_MEM a MD 28 010: MM_REORG_LUD_MODULES

Pozor!

Změna těchto dat stroje MD způsobuje nové rozdělení uživatelské paměti NCK s následným zaváděním standartních dat stroje MD. Bez předcházejícího uložení dat to znamená ZTRÁTU DAT!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.