15185 kanál %1: chyba %2 v souboru INI

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = počet zjištěných chyb

Při zpracování souboru INI byly zjištěny chyby.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit soubor INI nebo data stroje MD a vytořit nový soubor INI (pomocí "upload").

Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.