15190 kanál %1 blok %2: pro vyvolání podprogramu není k dispozici volná paměť

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V interpretu bylo zjištěno následující zablokování (deadlock):
Pro vyvolání podprogramu je zapotřebí paměť. Paměť modulů je ale prázdná a při vykonání fronty chod vpřed/hlavní chod není naděje na získání nových modulů paměti, protože tato fronta je prázdná.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zvětšit data stroje MD: 28010 MM_NUM_REORG_LUD_MODULES / 28040 MM_LUD_ VALUES_MEM / 18210 MM_USER_MEM_DYNAMIC nebo programovat před vyvoláním podprogramu stop chodu vpřed STOPRE.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.