15300 kanál %1 blok %2: neplatný počet průběhů při vyhledávání bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U funkce "Vyhledávání bloku s výpočtem" byl ve sloupci P (počet průběhů) zadán záporný počet průběhů. Dovolený rozsah hodnot je P 1 - P 9 999.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadávat pouze kladné počty průběhů v rámci rozsahu hodnot.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.