15310 kanál %1 blok %2: vyhledávaný soubor neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při vyhledávání bloku byl zadán cíl s nezavedeným programem.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit odpovídajícím způsobem hledaný cíl příp. zavést soubor.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.