15320 kanál %1 blok %2: nedovolený požadavek na vyhledávání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěš

Požadavek na vyhledávání (typ cíle hledání) je menší než 1 nebo větší než 5. Zapisuje se do sloupce Typ okna hledání. Dovolené požadavky vyhledávání jsou:

Typ                Význam

1                hledání čísla bloku
2                hledání návěští
3                shledání řetězce
4                hledání názvu programu
5                hledání čísla řádky souboru

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Změnit úkol vyhledávání.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.