15330 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo bloku jako cíl vyhledávání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Chyba syntaxe! Jako číslo bloku jsou dovolena kladná čísla typu integer. U hlavních bloků je nutno předřadit ":" a u vedlejších bloků "N".

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opakovat zadání s opraveným číslem bloku.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.