15340 kanál %1 blok %2: nedovolené návěstí jako cíl vyhledávání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Chyba syntaxe! Návěstí musí obsahovat minimálně 2 a smí obsahovat maximálně 32 znaků, přičemž oba první znaky musí být písmena nebo podtržení. Návěstí je nutno zakončit dvojtečkou.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opakovat zadání s opraveným návěstím.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.