15350 kanál %1 blok %2: cíl vyhledávání nebyl při vyhledávání bloku nalezen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Uvedený program byl až do konce prohledán a hledaný cíl nebyl nalezen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat technologický program, změnit hledaný cíl (chyba psaní - překlep
v technologickém programu) a znovu spustit vyhledávání.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.