15360 kanál %1: cíl vyhledávání není dovolen (chyba syntaxe)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Uvedený cíl vyhledávání ( číslo bloku, návěstí nebo řetězec) není při vyhledávání dovolen.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit hledaný cíl.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.