15370 kanál %1: cíl vyhledávání nebyl nalezen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

V režimu vyhledávání byl uveden nedovolený cíl vyhledávání (na př. záporné číslo bloku).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Kontrola udaného čísla bloku, návěstí nebo řetězce znaků. Opakovat zadání se správným cílem vyhledávání.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.