15400 kanál %1 blok %2: navolený modul Initial-Init neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při obsluze byl vybrán modul INI pro funkci čtení, psaní nebo vykonání, který:

1. v oblasti NCK neexistuje nebo

2. nemá potřebný stupeň ochrany nutný pro vykonání funkce.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli navolený modul INI je uložen v systému souborů NCK. Momentální stupeň ochrany je nutno zvolit stejný (nebo větší) než stupeň ochrany, který byl pro funkce čtení, psaní nebo vykonání stanoven při tvorbě souboru.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.