15410 kanál %1 blok %2: inicializační soubor s nedovolenou M-funkcí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V jednom modulu INIT smí být jako jediná M-funkce pouze konec programu M02, M17 nebo M30.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Z modulu INIT odstranit všechny M-funkce až na označení konce.

Modul INIT smí obsahovat pouze přiřazení hodnot (a globální definice dat, pokud nejsou v později prováděném programu definovány ještě jednou), ale žádné pohyby nebo synchronní akce.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.