15420 kanál %1 blok %2: příkaz není v aktuálním režimu dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Alarm se objevuje v následující situaci:

Při zpracování INI-souboru nebo definičního souboru (makro nebo GUD) narazil interpret na nedovolený příkaz (na př. příkaz k pojezdu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Korigovat soubor INI, GUD nebo MAKRO;

korigovat program součásti;

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.