15450 kanál %1 blok %2: přeložený program nelze uložit

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

V režimu překladu nelze z některého z následujících důvodů přeložený program uložit:

-                nedostatek místa v paměti,

-                kompilát příliš velký.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.