15460 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe pro modální funkce

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Adresy programované v bloku nejsou kompatibilní s modálně účinnou G-funkcí určující syntaxi.

Příklad:
N100 G01 ... I .. J.. K.. LF

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit indikovaný blok; navzájem sladit G-funkce a adresy v bloku.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.