15500 kanál %1 blok %2: nedovolený úhel střihu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Funkce CSHEAR byla vyvolána s nedovoleným úhlem střihu (ne možným), na př. když součet úhlů mezi vektory os překračuje 360 stupňů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat úhel střihu podle geometrických podmínek systému stroj/obrobek.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.