15700 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo alarmu cyklů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byl programován povel SETAL s číslem alarmu cyklů menším než 60 000 nebo větším než
67 999.

Alarmy standartních cyklů Siemens:
č. 61 000 - 61 999: stop interpretoru, mazání pomocí RESET
č. 62 000 - 62 999: kompenzační blok, mazání při NC-Startu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat číslo alarmu příkazu SETAL ve správném rozsahu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.