15800 kanál %1 blok %2: špatné výchozí podmínky pro CONTPRON/CONTDCON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Startovací podmínky pri CONTPRON/CONTDCON jsou chybné:

-                není aktivní G40

-                SPLINE nebo POLY aktivní.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.