15180 kanál %1 blok %2: program %3 nelze zpracovat jako soubor INI

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec

Při načtení jako soubor INI došlo k chybě.
Chybové hlášení, které je potom indikováno, se vztahuje na zde uvedený program.

 

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.