15175 kanál %1 blok %2 program %3: nebylo možné vytvořit rozhraní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec

V režimu tvorby rozhraní došlo k chybě. Chybové hlášení (překladače), které je potom indikováno, se vztahuje na zde uvedený program.

Speciálně při novém nahrávání programů cyklů do NCK může dojít k problémům, jestli data stroje $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM mají příliš malé hodnoty.

 

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit technologický program.

Pokud programy cyklů byly nově nahrány do NCK, popř. mají být nově nahrány, pak je třeba  tyto hodnoty dat stroje $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM, zvětšovat.
Viz zejména i popis k alarmu 6010.

 

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.