4400 změna data stroje způsobí reorganizaci zálohované paměti (ztráta dat!)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Bylo změněno datum stroje MD, které konfiguruje zálohovanou paměť. Rozběh NCK se změněným datem způsobuje rekonfiguraci zálohované paměti a tím ztrátu všech zálohovaných uživatelských dat (technologické programy, data nástrojů, GUD, SSFK, ...).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Jestliže řídící systém obsahuje nechráněná uživatelská data, je nutno provést před rozběhem NCK zabezpečení dat. Ručním uvedením změněného data stroje MD na hodnotu při posledním rozběhu lze zabránit reorganizaci paměti..

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.