4502 Kanál %1 Anachronismus: %2(%3) -> %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení data stroje
%3 = řetězec: označení data stroje
%4 = řetězec: označení data stroje

Dosud bylo v $MC_RESET_MODE_MASK Bit4 a Bit5 stanoveno chování 6. resp. 8. skupiny G při resetu. Toto nastavení je nutno od nynějška provést v $MC_GCODE_RESET_MODE.

Aby bylo možné kompatibilně manipulovat  "starými" zabezpečenými daty, jsou  "staré" hodnoty převzaty z $MC_RESET_MODE_MASK a zapsány do $MC_GCODE_RESET_MODE.

Odezva

Indikace alarmu.

Pokračování programu

 Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.