5000 požadavek na komunikaci nelze splnit

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Požadavku na komunikaci (výměna dat mezi NCK a MMC, na př.: zavedení technologického NC-programu) nelze vzhledem k nedostatku paměti provést. Příčina: příliš mnoho požadavků na komunikaci.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Nelze odpomoci - je nutno opakovat manipulace, které vedly k hlášení alarmu. Indikace alarmu se maže pomocí Cancel.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.