6000 rozdělení paměti provedeno se standardními daty stroje
 

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Řízení paměti nemohlo provést rozdělení uživatelské NC-paměti s hodnotami v datech stroje MD. Poněvadž celková paměť která je k dispozici jako dynamická a statická paměť pro NC uživatele (na př. definice makro, uživatelské proměnné, počet korekcí nástroje a souborů a pod.) a proto nestačí.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Nově určit rozdělení paměti!

Určité datumy stroje MD pro zadání uživatelské NC-paměti nelze zadat jako jako příčinu alarmu. Proto se datum stroje MD, které vybavuje alarm, musí určit na základě implicitního nastavení v datumu stroje MD postupnou změnou v uživatelsky specifickém rozdělení paměti.

Většinou není jako příliš velké zvoleno pouze jedno datum stroje MD, proto se doporučuje zmenšit rozsah paměti o jistou část ve více datech stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.