6010 kanál %1: datový modul %2 nebyl založen nebo byl založen pouze částečně - číslo chyby %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec (číslo modulu)
%3 = interní označení chyby

Správa dat zjistila chybu při rozběhu. Jmenovaný datový modul nebyl případně založen. Číslo chyby objasňuje druh případu chyby. Neodstranitelná chyba systému je tehdy, je-li číslo chyby

100000. Jinak byla oblast uživatelské paměti příliš málo dimenzována. V tomto případě mají (uživatelská) čísla chyb tento význam:

Číslo chyby                 Vysvětlení

1                                není k dispozici místo v paměti
2                                překročen počet maximálně možných symbolů
3                                index 1 mimo platný rozsah hodnot
4                                název již existuje v kanálu
5                                název již existuje v NCK
>100 000                neodstranitelná systémová chyba

Nastane-li alarm po zadání programů cyklů, makrodefinicí nebo definicí pro globální uživatelská data (GUD), došlo k nesprávnému dimenzování dat stroje pro konfiguraci uživatelské paměti. Ve všech ostatních případech vedou změny  již korektních dat stroje k chybám v konfiguraci uživatelské paměti.

Tyto názvy modulů (2. parametr) jsou známé v NCK (systémové a uživatelské moduly dat celkem; jen problémy v modulech uživatelských dat mohou být zpravidla odstraněny zásahem uživatele).

_N_NC_OPT                                                - systém interně: opční data, NCK globálně

_N_NC_SEA                                                - systém interně: nastavovací data, NCK globálně

_N_NC_TEA                                                - systém interně:  data stroje, NCK globálně

_N_NC_CEC                                                - systém interně: cross error compensation

_N_NC_PRO                                                - systém interně: ochranné oblasti, NCK globálně

_N_NC_GD1                - uživatel: 1. GUD modul stanoven _N_SGUD_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD2                - uživatel: 2. GUD modul stanoven _N_MGUD_DEF, NCK globálně

_N-NC_GD3   - uživatel: 3. GUD modul stanoven _N_UGUD_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD4  - uživatel: 4. GUD modul stanoven _N_GUD4_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD5                - uživatel: 5. GUD modul stanoven _N_GUD5_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD6  - uživatel: 6. GUD modul stanoven _N_GUD6_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD7  - uživatel: 7. GUD modul stanoven _N_GUD7_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD8  - uživatel: 8. GUD modul stanoven _N_GUD8_DEF, NCK globálně

_N_NC_GD9  - uživatel: 9. GUD modul stanoven _N_GUD9_DEF, NCK globálně

_N_NC_MAC - uživatel: makrodefinice

_N_NC_FUN  - uživatel: programy cyklů

_N_CHc_OPT                                - systém interně: opční data, kanálově specifická

_N_CHc_SEA                                - systém interně: nastavovací data, kanálově specifická

_N_CHc_TEA                                                - systém interně: data stroje, kanálově specifická

_N_CHc_PRO                                - systém interně: ochranné oblasti, kanálově specifiské

_N_CHc_UFR                                - systém interně: rámce, kanálově specifické

_N_CHc_RPA                                - systém interně: aritmetické parametry, kanálově specifické

_N_CHc_GD1 - uživatel: 1. GUD modul stanoven _N_SGUD_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD2  - uživatel: 2. GUD modul stanoven _N_MGUD_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD3  - uživatel: 3. GUD modul stanoven _N_UGUD_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD4  - uživatel: 4. GUD modul stanoven _N_GUD4_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD5 - uživatel: 5. GUD modul stanoven _N_GUD5_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD6  - uživatel: 6. GUD modul stanoven _N_GUD6_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD7  - uživatel: 7. GUD modul stanoven _N_GUD7_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD8  - uživatel: 8. GUD modul stanoven _N_GUD8_DEF, kanálově specificky

_N_CHc_GD9  - uživatel: 9. GUD modul stanoven _N_GUD9_DEF, kanálově specificky

_N_AXa_OPT                                - systém interně: opční data, osově

_N_AXa_SEA                                                - systém interně: nastavovací data, osově

_N_AXa_TEA                                                - systém interně: data stroje, osově

_N_AXa_EEC                                                - systém interně: data opravy chyb stoupání vřetena, osově

_N_AXa_QEC                                - systém interně: data opravy chyb kvadrantu, osově

_N_TOt_TOC                                                - systém interně: data nosiče nástroje, TOA specificky

_N_TOt_TOA                                                - systém interně: data nástroje, TOA specificky

_N_TOt_TMA                                                - systém interně: data zásobníku, TOA specificky

                                         c = číslo kanálu

                                         a = číslo osy stroje

                                         t =  číslo jednotky TOA

Odezva

Existují ještě další interní moduly systémových dat s označením.

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Opravit data stroje nebo zrušit provedené změny.

- Pro programy cyklů jsou dvě určitá data stroje:

$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES = max.počet všech programů cyklů.

Číslo chyby = 2 ukazuje, že tato hodnota je malá

$MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM = max.počet všech parametrů, definovaných v programech cyklů.

Číslo chyby = 2 ukazuje, že tato hodnota je malá (při změně těchto MD zůstává vyrovnávání     paměti zachováno).

- Pro makrodefinice platí:

$MN_MM_NUM_USER_MACROS = max.počet všech makrodefinicí

Číslo chyby = 2 ukazuje, že tato hodnota je malá (při změně těchto MD zůstává vyrovnávání

paměti zachováno).

- Pro proměnné GUD platí:

$MN_MM_NUM_GUD_MODELS = max.počet modulů dat GUD na oblast (NCK/kanál)

(má-li být GD1, GD2, GD3, GD9 definováno, musí se hodnota = 9 - nikoliv asi = 4)

$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK = max.počet všech NCK globálních proměnných GUD.

Číslo chyby = 2 ukazuje, že hodnota je malá

$MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN = max.počet všech kanálově specifických proměnných GUD v kanálu.

Číslo chyby = 2 ukazuje, že tato hodnota je malá.

$MN_MM_GUD_VALUES_MEM = celá paměť hodnot všech proměnných GUD dohromady.

Číslo chyby = 1 ukazuje, že tato hodnota je malá.

VYP-ZAP NC systém.
 

Pokračování programu

Tlačítkem RESET vymazat alarm. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.