6020 data stroje změněna - provedeno nové rozdělení paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Byla změněna data stroje MD, která určují rozdělení uživatelské NC-paměti. Řízení dat provedlo nové rozdělení podle změněných dat stroje MD.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Nutno opět zapsat potřebná uživatelská data.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.