6030 byl přizpůsoben limit uživatelské paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Řízení dat kontroluje při náběhu skutečně existující fyzikální uživatelské paměti (DRAM, DPRAM a SRAM) s hodnotami v systémově specifických datech stroje
MD 18210: MM_USER_MEM_DYNAMIC,
MD 18 220: MM_USER_MEM_DPR a
MD 18 230: MM_USERMEM_BUFFERED.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Není nutná žádná odpomoc. Z redukovaného data stroje MD lze odečíst novou nejvýše přípustnou hodnotu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.