6401 kanál %1: výměna nástroje není možná - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = řetězec (označení)
%3 = číslo "duplo"
%4 = číslo zásobníku

Nástroj nelze vložit do zvoleného zásobníku nástrojů. Pro tento nástroj není k dispozici vhodné místo. Vhodné místo je určeno v podstatě podle stavu, který musí udat, že místo je prázdné, není blokováno, není rezervováno, nebude také obsazeno příliš velkým nástrojem. Dále je důležité, aby typ nástroje byl vhodný k typu případně volných míst zásobníku. (Jsou-li např. všechna místa zásobníku typu B a jsou-li všechna tato místa volná a nářadí je typu A, nemůže být tedy tento nástroj uložen do tohoto zásobníku.  

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

         - Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku.

         - Zkontrolovat, zda zásobník manipulací obsluhy jednoduše nenabízí žádné další místo                pro uložení nástroje.

         - Zkontrolovat, zda je definována hierarchie typu místa a zda tato např. zakazuje, aby                nástroj typu A mohl být uložen na volné místo pro typ B.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.