6402 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo zásobníku %2 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = identif. kanálu
%2 = číslo zásobníku

Požadovaná výměna nástroje není možná. Zásobník s tímto číslem neexistuje.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

         - Zkontrolovat, zda jsou korektně definována data zásobníku.

         - Zkontrolovat, zda je zásobník přes distanční vztah spojen s požadovaným vřetenem.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.