4350 kanál %1 označení osy %2: datum stroje %3 není konzistentní s datem stroje %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení osy
%3 = řetězec: označení data stroje MD
%4 = řetězec: označení data stroje MD

Pro osu je MD 32410 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE (omezení "trhnutí) a MD 32410 $MA_ACCEL_TYPE_ DRIVE (snížení zrychlení) definováno jako základní stav. Obě funkce ale nemohou být současně aktivovány pro jednu osu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Původní stav 32410 $MA_JOG_AND_POS_JERK_ENABLE nebo $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.