4345 Kanál %1 Chybná parametrizace ve zřetězené transformaci č. %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = čislo kanálu
%2 = číslo transformace

Zřetězená transformace byla nesprávně parametrizována (datum stroje $MC_TRACON_CHAIN_1 resp. $MC_TRACON_CHAIN_2).

Možné jsou tyto příčiny chyby:

Seznam transformací, které mají být zřetězeny, začíná nulou 0 (Je zapotřebí aspoň jeden zápis nerovný nule)

Seznam transformací, které mají být zřetězeny obsahuje číslo neexistující transformace.

Číslo některé transformace v seznamu je vyšší nebo rovné číslu zřetězené transformace.
Příklad: Kaskádová transformace je čtvrtou trasformací v systému, t.zn. $MC_TRAFO_TYPE_4 = 8192. V tomto případě smí být zapsány do přísušného seznamu (např. $MC_TRACON_CHAIN_1[...]) pouze hodnoty 1, 2 nebo 3.

Bylo nastaveno nedovolené zřetězení. Momentálně platí následující omezení:
Smí být zřetězeny maximálně dvě transformace.
První transformace musí být transformací orientace, Transmit,
transformací křivky na válcové ploše nebo šikmé osy.
Druhá transformace musí být transformací šikmé osy.

         

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

BAG není připravena k provozu.

Blokování startu NC.

Odpomoc

Nastavit platnou zřetězení transformací

Pokračování programu

 VYP-ZAP NC-systém.  


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.