4340 Kanál %1 Neplatný transformační typ v transformaci č. %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo transformace

Bylo zadáno v jednom z dat stroje TRAFO_TYPE_1 ... TRAFO_TYPE_8  neplatné, tzn. nedefinované číslo.
Tento alarm se vyskytuje i tehdy, jestli určitý transformační typ není možný pouze v uvedeném typu řídicího systému (např. 5-tiosá transformace v SINUMERIK 802D).

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

BAG není připravena k provozu.

Blokování startu NC.

Odpomoc

Zadat platný transformační typ.

Pokračování programu

              VYP - ZAP řídicího systému.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.