4310 Deklarace v MD %1 index %2 není přípustná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: MD označe

%2 = index v poli MD

Hodnoty data stroje musí být v poli v zestupném pořadí.

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC stop při alarmu.

Kanál není připraven k provozu.

BAG není připravena k provozu.

Blok. startu NC.

Odpomoc

Opravit data stroje MD.

Pokračování programu

Ve všech kanálech této BAG vymazat alarm tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.