4300 deklarace v datu stroje  %1 pro geometrickou osu/vřeteno %2 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = název osy, číslo vřetena

Geometrické osy/vřetena nelze provozovat jako simultánní polohované osy.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Datum stroje MD: 30450 IS_CONCURRENT_POS_AX příslušné osy vynulovat.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.