4291 modul v zásuvném místě lokální sběrnice P %1 - kódy chyb: %2 %3 %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo zásuvného místa
%2 = kód chyby
%3 = kód chyby
%4 = kód chyby

Modul v uvedeném zásuvném místě signalizoval diagnostický alarm.
Hlášený kód chyb odpovídá dokumentaci AS300.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat hardware.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.