4290 hlídání "známky života" lokální sběrnice P

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Počítač COM musí v každém taktu SERVO změnit "známku života", na lokální sběrnici P. Hlídání změny se děje v taktu IPO. Pokud se znak funkce nezměnil, je vybaven tento alarm.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat hardware.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.