4285 chyba bloku svorek %1 - kód chyby %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo bloku svorek (1 ... 4)
%2 = kód chyby

Na bloku svorek č. %1 došlo k chybě (výpadek "známky života", modul I/O vytažen za chodu atd.). Všechny možné chyby, které mohou vést k tomuto alarmu, nejsou dnes ještě známy (budou doplněny později). Totéž platí o popisu kódu chyby a jeho významu.

Kód chyby: 1 -   výpadek "známky života", bloku svorek.
Kód chyby: 10 - výpadek "známky života", funkce NC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat hardware.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.