4282 vícenásobné obsazení hardwarových výstupů NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Bylo projektováno více výstupů na stejném bytu HW.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Změnit data stroje MD: 10368 HW_ASSIGN_DIG_FASTOUT nebo MD: 10364 HW_

ASSIGN_ ANA_FASTOUT.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.