4280 přiřazení vstupního/výstupního bytu NCK v datu stroje  %1 [%2] neodpovídá výstavbě hardwaru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = index pole dat stroje MD

V zásuvném místě uvedeném v datu stroje MD nebyl při náběhu systému nalezen příslušný vstupní/výstupní modul.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zkontrolovat hardware příp. opravit příslušné datum stroje MD.
Upozornění:
Hlídání výstavby hardwaru probíhá nezávisle na počtu aktivovaných vstupů/výstupů
(MD: 10300 - 10360 $MN_FASTIO_ANA(DIG)_NUM_INPUTS(OUTPUTS)).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.