4275 datum stroje %1 a %2: výstupní byte NCK č. %3 přiřazen vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = řetězec: označení data stroje MD
%3 = číslo výstupu

Uvedená data stroje MD přiřazují dvěma NC-funkcím stejný digitální/analogový výstup.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Opravit datum stroje MD.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.

+


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.