4270 datum stroje %1 obsahuje přiřazení k neaktivnímu vstupnímu/ výstupnímu bytu NCK %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = index

Indikované datum stroje MD přiřazuje NC-funkci digitální vstupní/výstupní byte příp. analogový vstupní/výstupní signál, jehož zpracování nebylo aktivováno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Opravit datum stroje MD.
Aktivovat potřebné vstupy/výstupy pomocí dat stroje MD:
10350 FASTIO_DIG_NUM_INPUTS

10360 FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS

10300 FASTIO_ANA_NUM_INPUTS

10310 FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS

Aktivace rychlých vstupů/výstupů nepředpokládá, že v řídícím systému je k dispozici odpovídající výstavba hardwaru.
Všechny funkce, které používají rychlé vstupy/výstupy lze, s příslušně sníženými nároky na dobu odezvy, obsluhovat pomocí zadávání/ovlivňování PLC definovaného v rozhraní VDI.

Aktivované vstupy/výstupy zvyšují díky cyklickému zpracování manipulačních signálů PLC nároky na dobu výpočtu taktu IPO.
Upozornění: nepoužité vstupy/výstupy deaktivovat..

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.