4240 přeplnění doby výpočtu na úrovně regulátoru IPO nebo polohy, IP %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = místo programu

Nastavení taktu interpolace a regulátoru polohy bylo před posledním náběhem změněno tak, že pro příslušné cyklické tasks je k dispozici příliš krátká doba výpočtu.

Alarm se objeví ihned po náběhu, když pro "task i když jsou osy v klidu a nenastartovaném NC-programu je k dispozici krátká průběžná doba. Může ale také dojít k přeplnění "task teprve při vyvolání NC-funkcí s intenzivními výpočty.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
Die NC-systém přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Provést opatrně optimalizaci doby taktů NCK-MD 10 050: SYSCLOCK_CYCLE_TIME
MD 10 060: POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO a/nebo
MD 10 070: IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO.

Zkouška by měla být provedena s NC-programem, který představuje "worst-case". Pro jistotu je nutno u takto vyšetřených časů počítat s rezervou 15 25%.

. Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.