4230 kanál %1: změna dat z vnějšku není možná za aktuálního stavu kanálu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Zadáváni tohoto data není dovoleno během vykonávání technologického programu (na př. settingdata pro omezení pracovního pole nebo pro zkoušku zkušebním posuvem).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zadávané datum změnit před spuštěním technologického programu.

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.