4225 kanál %1 osa %2: chybí deklarace rotační osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo kanálu, číslo osy

Funkce modulo předpokládá rotační osu (polohy ve [stupních]).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Nastavit datum stroje MD: "IS_ROT_AX".

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.