4220 kanál %1: vřeteno %2 deklarováno vícekrát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena

Číslo vřetena se v kanálu vyskytuje vícekrát.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

V osově specifickém poli dat stroje MD 35 000: SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX uložit číslo vřetena. V indexu os stroje lze zjistit, kterému kanálu je tato osa/vřeteno stroje přiřazena. (Číslo osy stroje je v kanálově speficickém poli dat stroje MD 20070: AXCONF_MACHAX_USED).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.