4215 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace osy "modulo"

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena

Funkce vřetena předpokládá osu "modulo (poloha ve [stupních.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Nastavit datum stroje MD: ROT_IS_MODULO".

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.