4210 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace rotační osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy, číslo vřetena

Jestliže má osa stroje pracovat jako vřeteno, musí tato osa stroje být deklarována jako rotační osa.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

V osově specifickém datu stroje MD 30 300: IS_ROT_AX deklarovat tuto osu stroje jako rotační osu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.