4200 kanál %1: geometrická osa %2 nesmí být deklarována jako rotační osa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo osy

Geomerické osy tvoří kartézský souřadnicový systém, proto vede deklarace některé geometrické osy jako rotační osy k chybě definice.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

              Zrušit deklaraci  této rotační osy stroje.

K tomu je nutno pomocí kanálově specifického pole dat stroje MD 20 060: AX_CONF_ GEOAX_NAME_TAB zjistit index indikované geometrické osy. Se stejným indexem je v kanálově specifickém poli dat stroje MD 20 050: AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB uloženo číslo osy kanálu. Číslo osy kanálu minus 1 určuje index osy kanálu, pod kterým se v kanálově specifickém poli dat stroje MD 20 070: AXCONF_MACHAX_USED nalezne číslo osy stroje.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.