4114 Chyba v DP-taktu SDB1000

Top  Previous  Next

Vysvětlení

% 1 = řetězec (nový PLC takt)

Takt DP v SDB1000 je chybný a nemůže být nastaven.

Nastaví se implicitní hodnota $MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Korigovat SDB1000

Pokračování programu

 VYP ZAP NC systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.